INTEGRAREA EXPOZIȚIILOR ȘTIINȚIFICE ÎN PREDAREA BIOLOGIEI

Autor: prof. Oțeleanu Lia Liana, CNI Gr. Moisil

Expoziție științifică: eveniment organizat pentru a prezenta concepte, descoperiri, inovații și cunoștințe în domeniul științei și tehnologiei. Aceasta poate include prezentări interactive, demonstrații, experimente și lucrări realizate de către elevi, sau cercetători, pentru a împărtăși rezultatele cercetărilor lor cu publicul (vizitatorii).

O expoziție științifică nu se rezumă doar la a prezenta informații și modele într-un spațiu dedicat. Ea reprezintă un eveniment bine documentat și planificat, ce își propune să stimuleze curiozitatea și să ofere o experiență educativă completă.
            Organizarea unei expoziții trebuie să fie fundamentată pe o cercetare temeinică, astfel încât să se selecteze cele mai relevante și interesante subiecte, adaptate publicului țintă.

Scopul expoziției trebuie să fie clar definit și indiferent de tema abordată, expoziția trebuie să-și îndeplinească misiunea de a informa, educa și inspira.

Pentru a asigura o experiență memorabilă, organizatorii trebuie să se gândească la toate aspectele expoziției. Vizitatorii trebuie să fie implicați direct în eveniment, să li se ofere oportunitatea de a experimenta și de a interacționa cu exponatele.

Componenta emoțională este esențială, iar acest lucru poate fi realizat prin povestiri captivante, prezentări interactive și activități inedite.

De asemenea, aspectele cognitive și intelectuale nu trebuie neglijate. Expoziția ar trebui să ofere informații și explicații clare, dar și să încurajeze gândirea critică și analitică. Vizitatorii ar trebui să fie stimulați să pună întrebări și să caute răspunsuri, facilitând astfel un mediu propice pentru învățare și dezvoltare personală.

În concluzie, o expoziție științifică autentică și valoroasă este cu mult mai mult decât un simplu eveniment expozițional. Este un instrument puternic de educație și inspirație, care trebuie să fie bine planificat, să urmărească un scop bine definit și să ofere vizitatorilor experiențe tactile, emoționale și mentale de neuitat.

Prin intermediul integrării expozițiilor științifice în predarea biologiei, se creează oportunități de învățare interactivă și aplicată, care stimulează curiozitatea și implicarea activă a elevilor. Ei devin protagoniștii propriei învățări și dobândesc încredere în abilitățile lor.

EXPOZIȚIA “EVOLUȚIA SIMȚURILOR. DE LA UMAN LA DIGITAL”

Expoziția a fost realizată prin aplicarea modelării, ca metodă didactică, și expunerea ulterioară a modelelor, pentru a ilustra și a explora conceptele și subiectele abordate în cadrul temelor.

Prin integrarea expozițiilor în predarea biologiei, cercetarea și-a propus să investigheze utilizarea modelelor într-o formă nouă, prin fructificarea și extinderea beneficiilor oferite de modelare, ca metodă didactică folosită frecvent și cu mare succes în predarea biologiei.

Tranziția de la modelare la predarea prin expoziții, se bazează pe convingerea că această nouă formă de învățare se potrivește mai bine cu nevoile și interesele elevilor. Ea oferă o modalitate captivantă și interactivă de a explora și a înțelege lumea biologiei, stimulând curiozitatea, creativitatea și participarea activă a elevilor în procesul de învățare.

Prin intermediul expozițiilor, elevii au oportunitatea de a-și expune creațiile și modelele, de a le prezenta colegilor și de a interacționa direct cu vizitatorii.

Expoziția “EVOLUȚIA SIMȚURILOR. DE LA UMAN LA DIGITAL” a fost realizată de elevii de clasa a VII-a ai Colegiului Național de Informatică “Gr. Moisil” Brașov, în colaborare cu 6 elevi de clasa a XI-a. Elevii de clasa a VII-a au realizat, în echipe, modele 3D ale organelor de simț, cărora, cu sprijinul colegilor mai mari, li s-a adăugat, pentru o mai mare atractivitate, la un colegiu cu profil matematică-informatică, “componenta digitală”.

Atât simțurile umane, cât și cele digitale au fost însoțite de materiale video introduse în expoziție prin coduri QR, pentru o mai bună susținere a  panourilor de informare.

Manifestarea științifică s-a bucurat de mare succes, fiind vizitată de elevi de clasele primare, în săptămâna dedicată zilei colegiului, elevi de gimnaziu, elevi de liceu și alte categorii de vizitatori.

Imagine din cadrul expoziției EVOLUȚIA SIMȚURILOR. DE LA UMAN LA DIGITAL

Expoziția “EVOLUȚIA SIMȚURILOR. DE LA UMAN LA DIGITAL” a urmărit crearea unui context de învățare apropiat de pasiunile elevilor colegiului, precum și investigarea potențialului acesteia ca instrument interactiv de predare, învățare și evaluare în cadrul procesului educativ.

Eșantionul pe care s-a cercetat a fost reprezent de 57 de elevi în clasa a X-a, de la  Colegiul Național de Informatică “Gr. Moisil”. Cercetarea s-a desfășurat în anul școlar 2022/2023, cu scopul de a face o testare suplimentară ipotezei: Integrarea expozițiile științifice în predarea biologiei crește nivelul achizițiilor, motivația și curiozitatea elevilor comparativ cu predarea prin metode tradiționale.

La clasa a X-a A, clasa martor, predarea temei  “Organele de simț la mamifere” s-a făcut prin metode didactice tradiționale, în timp ce la clasa a X-a B, clasa experimentală, predarea s-a făcut prin intermediul expoziției.

            În urma aplicării testului inițial, același la cele două clase, s-a constatat echivalența celor două grupuri,  aspect care a permis continuarea cercetării.

Tabel 1. Prezentare sintetică a tipului de predare și evaluare aplicate

În Tabelul 1 sunt prezentate sintetic tipurile de predare și evaluare aplicate.

Tabel 2. Prezentare comparativă a rezultatelor obținute la testele inițiale și sumative

* Clasa martor – 2 elevi absenți la testul inițial
** Clasa experimentală – 2 elevi absenți la testul inițial

În Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele obținute de elevii celor două clase, martor și experimentală, la testele inițiale și cele sumative, aplicate la sfârșitul temei “Organele de simț la mamifere” .

Tabel 3. Media aritmetică şi abaterea-standard a rezultatelor obţinute la testul inițial şi sumativ

În Tabelul 3 sunt  prezentate media aritmetică şi abaterea-standard a rezultatelor obţinute la testul inițial şi sumativ.

La testul iniţial se constată că diferența dintre

ceea ce indică faptul că  diferenţa nu este semnificativă între clasa a X-a A (martor) și clasa a X-a B (experimentală ), motiv pentru care s-a desfășurat experimentul.La testul sumativ se constată că:

La testul sumativ se constată că:

apare deci, o diferenţă semnificativă statistic între clasa martor şi clasa experimentală, cu rezultatele superioare înregistrate în favoarea clasei experimentale, la care s-a aplicat intervenția.

Grafic 1. Reprezentarea grafică comparativă a rezultatelor obținute la testele inițiale și formative

Diferența la nivelul achizițiilor observată între cele două clase experimentale, de 0,94 puncte, susține și validează ipoteza: Integrarea expozițiile științifice în predarea biologiei crește nivelul achizițiilor, interesul și motivația elevilor comparativ cu predarea prin metode tradiționale.

BIBLIOGRAFIE

  1. Bocoş, M. (2007), Teoria şi practica cercetării pedagogice, (ed. a II-a), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
  2. Boisvert, D., Slez, B. (1995), The relationship between exhibit characteristics and learning associated behaviors in a science museum discovery space, Science Education, 79(5), 503-518
  3. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. (2007), Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura Arves, Craiova
  4. Davidsson, E.,Sorensen, H. (2010), Sponsorship and exhibitions at Nordic science centres and museums. Museum Management and Curatorship 25(4), 345-360.
  5. Falk, J., Dierking, L. (2000), Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Walnut Creek, CA: AltaMira Press
  6. Gilbert, J., Stocklmayer, S. (2001), The design of interactive exhibits to promote the making of meaning, DOI:10.1080/09647770100401901
  7. Grewcock, D. (2001), The manual of museum exhibitions (p. 44- 57) Walnut Creek, CA: AltaMira
  8. Lord, B. (2001), The purpose of museum exhibitions. In B. Lord, & G. Lord (Eds.), The manual of museum exhibitions (p. 11-26). Walnut Creek, CA: AltaMira
  9. Petre, G. E. (2022), Învățarea prin cooperare: Transferarea teoriei în practică. Strategii interactive aplicate în învățământul primar, Editura Universității Adventus Cernica
  10. Pop-Păcurar, I., Tirla, F.D. (2010), Integrarea modelării în strategiile de învățare activă la biologie. Studiu aplicativ la clasa a IX-a, Romanian Journal of Education, Vol.I, Nr. 1, p. 11-20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *