Universitatea Transilvania şl oferta el educaţionala

Conf. Dr. Nicolae Creţu
Universitatea Transilvania Braşov

1. Despre Universitatea Transilvania

Universitatea Transilvania este o instituţie de învăţământ superior de stat care, prin oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru. Analizând direcţiile de dezvoltare economică, precum şi tendinţele de dezvoltare ale învăţământului superior şi cercetările la nivel european, începând cu anul 2005 Universitatea Transilvania a demarat un proces de restructurare.

Procesul a vizat formarea de structuri de educaţie şi de cercetare ştiinţifică viabile, performante şi competitive. In această perioadă, numărul studenţilor a crescut de la 16000 la peste 22000, care sunt înmatriculaţi în programe de studii de licenţă, masterat şi doctorat, la cursuri de zi, învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, derulate în limba română, engleză, franceză şi germană. Cursurile de formare şi învăţare de-a lungul întregii vieţi au cunoscut o dinamică accelerată, universitatea fiind la ora actuală implicată în programe de acest tip derulate în nouă judeţe ale ţării.

Dezvoltarea de structuri integrate de cercetare ştiinţifică şi educaţie

Martie 2009

Restructurarea programelor de licenţă şi formarea de linii integrate Licenţă – Masterat – Doctorat

Ianuarie 2009 Septem­brie 2007 Octom­brie 2005

Dezvoltare de programe de masterat cu precădere în departamentele de cercetare

Includerea doctoranzilor cu frecvenţă în departamentele de cercetare ştiinţifică

Restructurarea cercetării ştiinţifice – Formarea departamentelor de cercetare ştiinţifică

Fig.   1   Integrarea  educaţiei   cu   cercetarea ştiinţifică în Universitatea Transilvania din Braşov

1.1 Cercetarea ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică este motorul progresului, în urma unui proces de evaluare internă s-au analizat resursele şi rezultatele obţinute structurându-se 21 de departamente de cercetare ştiinţifică. Fiecare departament cuprinde cadre diactice, doctoranzi, cercetători ştiinţifici şi personal tehnic şi dispune de infrastructură proprie, dezvoltată cu precădere prin granturi şi contracte de cercetare. Analiza realizată a arătat că universitatea poate coagula întreaga sa activitate de cercetare ştiinţifică de excelenţă în jurul conceptului de Energie Durabilă, cu cele trei componente ale sale: Economie de energie, Eficienţă energetică şi Sisteme de energii regenerabile.

Această structură de cercetare şi educaţie avansată a generat Institutul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare: Produse High Tech pentru Dezvolatare Durabilă, PRO-DD, care este în dezvoltare prin proiect finanţat din fonmduri structurale. Institutul conceput şi proiectat de colective din universitate, cuprinde 12 laboratoare cu autonomie energetică ridicată, dotare cu infrastructură de vârf, pentru cercetare de excelenţă, în mare parte unicat la nivel naţional. Institutul este deschis membrilor departamentelor de cercetare ştiinţifică implicaţi în granturi şi contracte şi reprezintă un posibil loc de muncă pentru absolvenţii programelor de doctorat sau de masterat.

Integrarea programelor de doctorat cu frecvenţă în departamentele de cercetare ştiinţifică a reprezentat următoarea etapă: definirea programelor de doctorat în integrarea doctoranzilor în proiectele de cercetare finanţată se fac conform cu strategia de dezvolatre a fiecărui departament.

1.2 Despre programele de licenţă

Formularea programelor de licenţă a urmat şi ea două etape: într-o primă etapă, parcusă în anul 2006/2007, universitatea şi-a restructurat oferta, lansând 19 noi programe de studii, urmate în anul universitar următor de alte 9 noi programe. Formularea acestora a avut în vedere o analiză a cerinţelor candidaţilor, a beneficiarilor din mediul economic şi, nu în ultimul rând, o analiză a

programelor de studii de licenţă derulate în Europa şi în universităţi de renume din întreaga lume. Urmarea acestui demers a fost o

creştere a afluenţei candidaţilor cu precădere către programe de studii cu grad ridicat de unicitate la nivel naţional.

A doua etapă în formularea programelor de licenţă o reprezintă armonizarea lor cu programele de masterat şi implicit cu cercetarea ştiinţifică derulată în departamente. A rezultat astfel conceptul de „linie integrată de educaţie şi cercetare ştiinţifică”, în care sunt cuprinse programele pentru cele trei cicluri Bologna. Această structură permite o dezvoltare flexibilă şi competitivă a ofertei noastre de studii adresată beneficiarilor din ţară dar şi din străinătate. In tabelul dat mai jos sunt prezentate structurile de licenţă care constituie oferta de educaţie a Universităţii Transilvania pentru studiile Bologna. Detaliile suplimentare privitoare la această ofertă se găsesc în Ghidul Admiterii 2011, precum şi pe site, la adresa: www.unitbv.ro .

Prin implementarea acestei strategii, Universitatea Transilvania a obţinut, în urma proceselor de evaluare la nivel naţional de către ARACIS (organismul naţional de evaluare a structurilor şi programelor de studii), calificativul Grad de încredere Ridicat şi s-a situat pe unul dintre primele locuri în ierarhizarea cercetării de excelenţă din România.

Universitatea a finalizat de asemenea în cursul anului 2011 un proces de evaluare internaţională, devenind membră a European University Association, oferind astfel absolvenţilor prestigiu şi şanse suplimentare pe piaţa globală a forţei de muncă.

2.Ce trebuie să ştie un absolvent care se îndreaptă spre învăţământul superior?

Alegerea meseriei este un pas extrem de important în viaţă. O mare parte din tinerii absolvenţi doresc să-şi aleagă o meserie care are la bază studii universitare. Desigur reuşita în viaţă este condiţionată şi de alegerea corectă a meseriei. O alegere corectă a meseriei înseamnă o alegere care ţine cont de aptitudini, de talentul subiectului şi de structura (constituţia) fizică şi psihică a acestuia.

O meserie pe care o practicăm cu plăcere ne lungeşte viaţa, în timp ce una pe care o practicăm „de silă” este similară cu o condamnare la muncă silnică. Pe de altă parte, dorim ca meseria aleasă să fie nu numai căutată ci şi bine retribuită pentru a avea un trai uşor.

Prin urmare, primul pas în alegerea unei meserii este cunoaşterea de sine. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să ne evaluăm capacităţile psihice, intelectuale şi fizice înainte de a porni pe drumul alegerii meseriei. Desigur, pentru cei pe care creatorul i-a înzestrat cu talent într-un domeniu, problema alegerii se simplifică, întrucât acest factor este primordial.

Trebuie de asemenea să ne evaluăm bagajul de cunoştinţe acumulat în liceu, întrucât, mai ales ingineria are nevoie de o bază solidă de cunoştinţe, care se presupun a fi acumulate în liceu.

Al treilea pas, pe care îl facem în alegerea meseriei, ar trebui să fie o privire de ansamblu a pieţei muncii şi a perspectivelor acesteia şi să optăm spre o meserie care va fi căutată în viitor, după terminarea studiilor.

Se pune însă următoarea întrebare: Oare mai există meserii sigure? Se pare că din cauza dinamicii rapide a progresului tehnic actual, puţine meserii mai rămân sigure. Aceasta înseamnă mai mult ca sigur că pe parcurs vom fi obligaţi să ne recalificăm, să ne perfecţionăm, sau chiar să luăm hotărâri brutale de schimbare a meseriei. Dacă va trebui să ne recalificăm sau să ne perfecţionăm, atunci ar fi bine ca activitatea aceasta să fie înrudită cu meseria dinainte, pentru a ne fi mai uşor şi pentru a satisface mai bine criteriile de performanţă care se impun.

Deşi nu au fost extrase dintr-un studiu sociologic, dau mai jos fără a avea pretenţia absolutizării o ierarhizare referitoare la câteva domenii de interes care ar putea ghida un absolvent de liceu în alegerea meseriei. Intr-o ordine cât de cât prioritară acestea ar fi:

 1. domeniul ştiinţelor fundamentale  cu meserii
  în  domeniul   educaţiei   sau   cercetării   care
  prefigurează mari posibilităţi de muncă în
  Europa de Vest sau S.U.A.;
 2. domeniul ingineriei mecanice, proiectării şi
  design-ului industrial;
 3. domeniul           ingineriei          în           energii
  neconvenţionale, regenerabile, energii solare
  etc.;
 4. domeniul      automobilului      electric      sau
  automobilului neconvenţional;
 5. domeniul metrologiei şi instrumentaţiei.
  Mare parte din cele de mai sus se regăsesc în

oferta educaţională a Universităţii Transilvania din Braşov.

Iată care ar fi aceasta ofertă pentru anul în curs:

FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Denumire FacultateCodificareNr. locuri admitere 2011
Inginerie MecanicăIM375
Inginerie Tehnologică şi Management IndustrialITMI250
Design de Produs şi MediuDPM220
Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorSIM150
Inginerie Electrică şi Ştiinţa CalculatoarelorIESC300
Silvicultură şi Exploatări ForestiereŞEF200
Inustria LemnuluiÎL125
ConstrucţiiCT125
Alimentaţie şi TurismAT150
Matematică şi InformaticăMI125
Ştiinţe EconomiceSE225
LitereLT125
Drept şi SociologieDS120
MedicinăMED145
Pedagogie şi Ştiinţele EducaţieiPSE75
Educaţie Fizică şi SportEFS70
MuzicăMZ40

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *