CROMATIC SAU ARMONIA VALORILOR

Ştiinţa nu este asemenea unei colecţii de
legi, un catalog de fapte disparate.
Ştiinţa este o creaţie a minţii omeneşti”,
Albert Einstein

Liceul „Andrei Mureşanu” este o instituţie de învăţământ cu proiecte şi ţinte ambiţioase. Atingerea unor asemenea ţinte presupune scurtcircuitarea limitelor impuse de mentalităţile vechiului regim – care menţineau şcoala într-un perimetru limitat de ideologii politice – realizarea unui învăţământ deschis spre nou, spre năzuinţele generaţiilor tinere, spre nevoile comunităţii.

Noua orientare în învăţământ nu este bazată pe asimilarea de cunoştinţe, ca scop în sine, ci pe formarea de competenţe, pe valorificarea a capacităţilor intelectuale ale tinerilor, pe cunoaşterea şi preţuirea a valorilor naţionale, a obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, în respect cu valorile, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, pe înţelegere şi disponibilitate sufletească faţă de persoanele aflate în dificultate etc.

Pe această coordonată se aşează şi noua revistă a şcolii noastre, intitulată CROMATIC, care se adresează deopotrivă elevilor, şi studenţilor, dar şi profesorilor din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Revista va găzdui în paginile sale noutăţile şi provocările ştiinţifice ale acestui început de mileniu, lucrări de cercetare ştiinţifică sub semnătura unor cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, sau a unor elevi şi studenţi eminenţi, referate, articole din domeniul ştiinţelor educaţiei, curiozităţi ale lumii ştiinţifice.

Spre deosebire de alte reviste, editate de alte licee sau şcoli, care oferă spaţiu de publicare doar pentru elevii şi profesorii acelor şcoli, această revistă se situează în afara oricărui interes local, este deschisă întregii comunităţi şcolare sau universitare, elevilor, studenţilor, profesorilor de orice nivel, care au ceva valoros de comunicat din punct de vedere ştiinţific.

Revista are şi un caracter de pionierat, deschizând drumul unei colaborări, în planul ştiinţei, între cadrele universitare şi cadrele din învăţământul preuniversitar.

Felicit cadrele didactice – în special pe d-na profesoară Radu Daniela – care au gândit şi au transpus gândul în realitate, editând această revistă, care răspunde dezideratului „viitorul nu va fi cucerit de o anumită ştiinţă sau tehnologie, ci prin crearea necontenită de ştiinţă şi tehnologie, la care trebuie să contribuim cu toţii, profesori, studenţi şi elevi!”

Am convingerea că, prin sumarul său valoros, ancorat într-o lume pragmatică în care ştiinţele şi tehnologiile modelează lumea, prin promovarea creativităţii şi a inovaţiei, revista „CROMATIC” răspunde cu succes exigenţelor profesorilor, aşteptărilor elevilor şi studenţilor, constituind o ofertă „generoasă” pentru toţi aceia care ştiu sau sunt dornici să devină „actorii marelui spectacol ştiinţific”.

DIRECTOR, PROF. NICULAE CIOC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *